Εγγραφή στον επαγγελματικό κατάλογο vres.gr

Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία της εταιρίας σας. Για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή σας θα πρέπει να επιλέξετε έναν από τους τρόπους καταχώρησης που σας αναφέρουμε παρακάτω:
GUEST
1. Καταχώρηση της επιχείρησης στο www.vres.gr (απλή καταχώρηση)
2. Καταχώρηση σε μία κατηγορία και ένα προϊόν
3. Εμφάνιση της επωνυμίας, διεύθυνσης και ενός τηλεφώνου της επιχείρησης
Το πακέτο αυτό προσφέρεται δωρεάν.
SIMPLE ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

BASIC
1. Καταχώρηση της επιχείρησης στο www.vres.gr σε προνομιακή θέση (ψηλότερα από όλες τις
εγγραφές απλών καταχωρήσεων)
2. Δημιουργία μιας σελίδας με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, επιτήδευμα, υπεύθυνος διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, φόρμα επικοινωνίας), εμφάνιση του λογοτύπου, περιγραφή, προσθήκη φωτογραφιών και εμφάνιση της επιχείρησης στο χάρτη
3. Καταχώρηση σε επιπλέον κατηγορίες και προϊόντα
4. Εκχώρηση κωδικών (username & password) για την σελίδα διαχείρισης, από την οποία δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων της εγγραφής (στοιχεία της επιχείρησης, φωτογραφίες, κείμενο, κατηγορίες, προϊόντα)
Η αξία αυτού του πακέτου είναι 100 € το χρόνο (η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%).
BASIC ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ADVANCED
1. Καταχώρηση της επιχείρησης στο www.vres.gr σε προνομιακή θέση (ψηλότερα από όλες τις εγγραφές απλών καταχωρήσεων & πακέτου basic)
2. Δημιουργία μιας σελίδας με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, επιτήδευμα, υπεύθυνος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, φόρμα επικοινωνίας, URL), εμφάνιση του λογοτύπου, περιγραφή, προσθήκη φωτογραφιών και εμφάνιση της επιχείρησης στο χάρτη
3. Καταχώρηση σε επιπλέον κατηγορίες και προϊόντα
4. Εμφάνιση βίντεο και πανοραμικών φωτογραφιών (360ο)
5. Εκχώρηση κωδικών (username & password) για την σελίδα διαχείρισης, από την οποία δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων της εγγραφής (στοιχεία της επιχείρησης, φωτογραφίες, βίντεο και πανοραμικές φωτογραφίες, κείμενο, κατηγορίες, προϊόντα)
Η αξία αυτού του πακέτου είναι 180 € το χρόνο (η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%).
ADVANCED ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

GOLD
1. Καταχώρηση της επιχείρησης στο www.vres.gr σε προνομιακή θέση (ψηλότερα από όλες τις εγγραφές απλών καταχωρήσεων, πακέτου basic & advanced)
2. Δημιουργία μιας σελίδας με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, επιτήδευμα, υπεύθυνος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, φόρμα επικοινωνίας, URL), εμφάνιση του λογοτύπου, περιγραφή, προσθήκη φωτογραφιών και εμφάνιση της επιχείρησης στο χάρτη
3. Εμφάνιση της εγγραφής στις κατηγορίες με μικρό banner-logo
4. Καταχώρηση σε επιπλέον κατηγορίες και προϊόντα
5. Εμφάνιση βίντεο και πανοραμικών φωτογραφιών (360ο)
6. Εκχώρηση κωδικών (username & password) για την σελίδα διαχείρισης, από την οποία δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων της εγγραφής (στοιχεία της επιχείρησης, φωτογραφίες, βίντεο και πανοραμικές φωτογραφίες, κείμενο, κατηγορίες, προϊόντα)
7. Κατοχύρωση της αποκλειστικής διεύθυνσης (domain) της επιλογής του εργοδότη .com ή .gr (δωρεάν για τον 1ο χρόνο)
8. Δημιουργία website μιας σελίδας με το περιεχόμενο επιλογής της επιχείρησης
9. Φιλοξενία (web hosting) για ένα έτος
10. Καταχώρηση στις κυριώτερες μηχανές αναζήτησης
Η αξία αυτού του πακέτου είναι 340 € το χρόνο (η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%).
GOLD ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

PREMIUM
1. Καταχώρηση της επιχείρησης στο www.vres.gr σε προνομιακή θέση (ψηλότερα από όλες τις εγγραφές απλών καταχωρήσεων, πακέτου basic, advanced, gold)
2. Δημιουργία μιας σελίδας με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, επιτήδευμα, υπεύθυνος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, φόρμα επικοινωνίας, URL), εμφάνιση του λογοτύπου, περιγραφή, προσθήκη φωτογραφιών και εμφάνιση της επιχείρησης στο χάρτη
3. Δημιουργία και καταχώρηση μεγάλου banner με εναλλαγή εμφανίσεων στην κεντρική σελίδα με όλα τα gold & premium members και αποκλειστική εμφάνιση στις σελίδες επαγγελματικής κατηγορίας και προϊόντων
4. Καταχώρηση σε επιπλέον κατηγορίες και προϊόντα
5. Εμφάνιση βίντεο και πανοραμικών φωτογραφιών (360ο)
6. Εκχώρηση κωδικών (username & password) για την σελίδα διαχείρισης, από την οποία δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων της εγγραφής (στοιχεία της επιχείρησης, φωτογραφίες, βίντεο και πανοραμικές φωτογραφίες, κείμενο, κατηγορίες, προϊόντα)
7. Κατοχύρωση της αποκλειστικής διεύθυνσης (domain) της επιλογής του εργοδότη .com ή .gr (δωρεάν για τον 1ο χρόνο)
8. Δημιουργία ενός δυναμικού website ελληνικά και αγγλικά με photo slideshow, προφίλ εταιρείας, τοποθεσία με χάρτη, προϊόντα, υπηρεσίες, ανακοινώσεις, φόρμα επικοινωνίας και τα πλήρη στοιχεία εταιρείας
9. Φιλοξενία (web hosting) για ένα έτος
10. Καταχώρηση στις κυριώτερες μηχανές αναζήτησης
Η αξία αυτού του πακέτου είναι 1600 € (η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%)
PREMIUM ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

To Vres.gr σας ενημερώνει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων των χρηστών από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Παράλληλα μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997 που μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ν.2472/1997
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΧΑΡΤΗ
Κάντε την αναζήτησή σας μέσα από τον γεωγραφικό χάρτη της Ελλάδας και επιλέξτε κατόπιν άλλα κριτήρια.
Greece map
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ GOOGLE